Slovenia SVN  

rss

  • rss
Novosti - Amway
POROČILO DRUŽBE AMWAY O GLOBALNEM PODJETNIŠTVU 2016

2016.11.16 - 

Evropejci Menijo, da je samozaposlitev pomembnejsa za prihodnost dela

Sedmo letno poročilo družbe Amway o globalnem podjetništvu (AGER) meri utrip javnosti v podjetništvu. Rezultati kažejo, da anketiranci iz EU pričakujejo, da bo samozaposlitev postala verjetnejša čez pet let. Anketiranci so precej samozavestni tudi glede veščin, ki sta ključni za podjetniški razvoj – iskanje in pridobivanje strank.

Prihodnost našega delovnega okolja zaseda visoko mesto po pomembnosti oblikovalcev politike in nosilcev odločanja s področja industrije, družbe in znanosti v Evropi. Glavni vprašanji, na kateri je treba odgovoriti, sta: Kako se podjetja prilagajajo potrebam prihodnje delovne sile? In kakšno vlogo bo igrala zaposlitev v prihodnosti? Kaže, da imajo evropski državljani dokaj jasno mnenje: 35 odstotkov anketirancev AGER meni, da bo samozaposlenost postala verjetnejša čez pet let. Pa so evropski državljani pripravljeni na prihodnost podjetništva? Da je mogoče odgovoriti na to vprašanje, poročilo AGER opredeljuje ključni veščini ljudi, ki se odločijo postati podjetniki: iskanje in pridobivanje strank. 50 odstotkov anketirancev meni, da bi jim bilo prijetno opravljati to nalogo, medtem ko le 40 odstotkov meni, da se ne bi počutili prijetno pri opravljanju te naloge.

  • Glede na rezultate raziskave v Sloveniji: delež samozaposlenih[1] oseb v Sloveniji bo v naslednji petih letih narasel, 53 odstotkov jih meni, da obstaja večja verjetnost, da bodo ljudje samozaposleni, medtem ko 20 odstotkov anketirancev meni, da bo raven samozaposlenih ostala na isti ravni kot danes. 22 odstotkov jih meni, da bo raven samozaposlitev nižja kot danes. Tako je jasno, da Slovenci pričakujejo, da bo samozaposlitev v naslednjih letih narasla.
  • Delež slovenskih anketirancev, ki pričakuje, da se bo v naslednjih petih letih raven samozaposlitve povečala, je veliko večji od mednarodnega povprečja (svet: višja raven: 39 odstotkov, enaka: 30 odstotkov; nižja: 22 odstotkov) in preostalih anketirancev v EU (višja: 35 odstotkov; enaka: 30 odstotkov; nižja: 24 odstotkov).

 

»Podjetništvo igra ključno vlogo pri oblikovanju naših evropskih gospodarstev,« meni Michael Meissner, podpredsednik za korporativne zadeve družbe Amway Europe. »S poročilom AGER raziskujemo prizadevanja in pričakovanja, ki jih imajo ljudje glede delovnega okolja, da bo mogoče oblikovati ekosistem, ki bo v oporo tistim, ki si želijo bolj samostojnega dela in ustanoviti lastno podjetje. Zato so nenehne raziskave tako pomembne.«

Indeks podjetnosti družbe Amway: Spol in starost z največjim vplivom

Poročilo AGER prav tako ponovno vsebuje Amwayev indeks podjetniškega duha (AESI). Indeks AESI, ki je bil prvič objavljen leta 2015, temelji na teoriji načrtovanega vedenja (angl. Theory of Planned Behaviour) avtorja Iceka Azjena ter meri tri vidike, ki vplivajo na namero oseb, da ustanovijo podjetje: želja, izvedljivost in trdnost glede na družbene pritiske. Povprečje v državah EU je ostalo na 45 točkah od 100, kar je še vedno nižja stopnja od globalnega povprečja (50 točk). Odgovori v AESI se izračunavajo na podlagi povprečne vrednosti, vsi trije vidiki pa se pretehtajo enakovredno in navajajo brez odstotkov. Skupno število točk AESI v Sloveniji je 59, kar je občutno nižje kot leta 2015 (70), toda še vedno višje kot mednarodno povprečje (50) in veliko višje kot povprečje v EU (45).

 

V povprečju je 47 odstotkov Evropejcev izrazilo željo, da bi postali podjetniki, medtem ko jih 40 odstotkov meni, da so pripravljeni na ta izziv. 48 odstotkov jih ne bi pustilo, da bi jih njihovo družbeno omrežje odvrnilo od njihovih načrtov. Še en optimističen znak za prihodnost evropskega podjetništva so evropski t. i. »milenijci«, ki so opredeljeni kot anketiranci pod 35. letom starosti. So bolj pripravljeni ustanoviti podjetje, saj so dosegli višje število točk AESI (52) kot anketiranci, starejši od 50 let (38 točk), ter izkazali veliko večjo željo (61 odstotkov) po samozaposlitvi kot vse druge starostne skupine. Vendar pa so bili anketiranci, stari od 35 do 49 let, najbolj prepričani, da imajo potrebna sredstva in veščine, da naredijo ta korak (46 odstotkov).

Poročilo AGER tudi kaže, da je enakost spolov v EU še vedno pomembna tema. Moški so dosegli višji rezultat AESI (50 točk) v primerjavi z ženskami (41 točk). Še posebej so Evropejci moškega spola dosegli veliko višji rezultat pri želji po ustanovitvi podjetja (ženske: 43 odstotkov; moški: 52 odstotkov) ter zaupanju v lastne sposobnosti (ženske: 34 odstotkov; moški: 47 odstotkov).

 

66 odstotkov anketirancev v Sloveniji se želi samozaposliti, kar predstavlja 5-odstotno znižanje (leta 2015: 71 odstotkov), ki pa je kljub temu vseeno nad povprečjem v EU (47 odstotkov).

Partnerica družbe Amway in predsednica za strategijo in organizacijo na Tehnični univerzi v Műnchnu (TUM), prof. dr. Isabell M. Welpe, poudarja: »Poročilo družbe Amway o globalnem podjetništvu za leto 2016 kaže, da moramo še veliko doseči na področju enakopravnosti spolov v podjetništvu. Zagotoviti moramo, da ima vsaka zainteresirana oseba – ne glede na spol in starost – dostop do potrebnih sredstev, da izkoristi neuporabljeni podjetniški potencial, ki ga dejansko imamo v EU.«

 

Evropejci imajo pozitiven odnos do podjetništva in stremijo K samouresničevanju in samostojnosti

74 odstotkov anketirancev v EU ima pozitiven odnos do podjetništva, kar potrjuje rezultate predhodnih anket. Moški kažejo nekoliko pozitivnejši odnos (76 odstotkov) kot ženske (73 odstotkov). Najbolj pozitivna skupina so ponovno anketiranci iz EU pod 35. letom starosti (81 odstotkov). Na vprašanje o dveh najprivlačnejših dejavnikih za ustanovitev podjetja so Evropejci navedli »neodvisnost od delodajalca, biti sam svoj šef« (49 odstotkov) ter »samouresničevanje, možnost realizacije lastnih idej« (44 odstotkov). »Možnost drugega vira prihodkov« je na tretjem mestu (37 odstotkov). Od vseh starostnih skupin anketiranci pod 35. letom starosti najbolj verjamejo v »neodvisnost« (55 odstotkov). Ti razlogi za ustanovitev podjetja ostajajo enaki kot v zadnji anketi.

V povprečju ima 84 odstotkov slovenskih anketirancev na splošno pozitiven odnos do podjetništva. V primerjavi z lanskim letom je ta ostal na isti ravni (2015: 83 odstotkov).

  • Pozitiven odnos slovenskih anketirancev je tako višji od mednarodnega povprečja[2] (77 odstotkov) in veliko višji od povprečja v EU[3] (74 odstotkov).
  • Glede na starost imajo anketiranci, starejši od 50 let, manj pozitiven odnos kot drugi dve skupini:
  • mlajši od 35. leta: 89 odstotkov (–2 odstotka v primerjavi z 2015)
  • 35 do 49 let: 87 odstotkov (+ 4 odstotke v primerjavi z 2015)
  • nad 50. letom: 79 odstotkov (–1 odstotek v primerjavi z 2015)
    • Anketiranci moškega spola predstavljajo rahlo manj pozitiven odnos do podjetništva (82 odstotkov) kot anketiranke (85 odstotkov). V primerjavi z lanskim letom ostajajo vrednosti za obe skupini praktično enake (2015: ženske: 83 odstotkov; moški: 84 odstotkov).

Za več informacij o anketi obiščite spletni naslov: http://globalnews.amway.com/amway-global-entrepreneurship-report

O poročilu družbe Amway o globalnem podjetništvu (AGER)

Poročilo AGER je bilo prvič objavljeno leta 2010 z naslovom Evropsko poročilo družbe Amway o podjetništvu, nato pa je bilo razširjeno na ves svet v poročilu AGER za leto 2013, ko je obsegalo 24 držav. Letošnje poročilo obsega 45 držav in vsebuje rezultate, pridobljene z osebnimi in telefonskimi pogovori z več kot 50.000 moškimi in ženskami v starosti od 14 do 99 let.

Poročilo AGER za leto 2016 je pripravila družba Amway v partnerstvu s prof. dr. Isabell M. Welpe, predsednico za strategijo in organizacijo Šole za menedžment z nemške tehnične univerze Technische Universität München. Delo na terenu je opravilo društvo Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) iz Nűrnberga v obdobju od aprila do julija. Rezultate smo delili z znanstveno skupnostjo, vključno s 45 akademskimi svetovalci AGER in vsemi zainteresiranimi skupinami za razmislek (angl. think tank) ter akademskimi in javnimi ustanovami.

O DRUŽBI Amway™

[1] Opredelitev samozaposlitve v poročilu AGER 2016 je naslednja: »Medtem ko zaposlena oseba prejema redno plačo od enega podjetja, mora samozaposleno osebo plačati stranka sama neposredno. Samozaposlene osebe služijo tako, da same iščejo in pridobivajo stranke, ki jim bodo prodale izdelke ali zagotovile storitve.«

[2] Mednarodno povprečje obsega vseh 45 anketiranih držav po vsem svetu. Države, ki so sodelovale v anketi leta 2016, so Avstralija, Avstrija, Belgija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Kitajska, Kolumbija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Indija, Irska, Italija, Japonska, Koreja, Latvija, Litva, Malezija, Mehika, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Tajska, Turčija, Ukrajina, ZDA, Vietnam.

[3] Sodelujoče države v Evropski uniji so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

Dodaj komentar

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia