Slovenia SVN  

rss

  • rss
Home, Novosti - Amway Home Korporacija
Kam izginja podjetniški potencial slovenske mladine?

2016.05.01 - 

Ljubljana, 27. maj 2016 – V Sloveniji smo prepričani v svojo podjetniško inovativnost, naš odnos do podjetništva je nadpovprečno pozitiven, posebej med mladimi. Navkljub temu pa se zatakne pri udejanjanju podjetniških idej, kar nakazujejo rezultati raziskave o podjetništvu v Sloveniji (AGER), ki jo je oblikovalo in izvedlo podjetje Amway v sodelovanju z GfK Slovenija in prof. dr. Mitja Ruzzierjem, predstojnikom katedre za podjetništvo na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem

 

Največje razlike so očitne med generacijami tako v odnosu do podjetništva kot tudi do ustanovitve lastnega podjetja. Mlajši od 35 let so namreč najbolj naklonjeni ideji o zagonu svojega posla, medtem ko ta odstotek z leti vztrajno upada. Kar 71 odstotkov sodelujočih meni, da je ustanovitev podjetja karierna priložnost, ki jo bodo podprli družinski člani in bližnji posamezniki (po mnenju 77 % anketirancev). Moški so nekoliko bolj prepričani v svoje sposobnosti v svetu podjetništva kot pa ženske, čeprav je podjetniški duh prisoten pri obeh spolih.

 

Navkljub visoki stopnji strahu pred neuspehom (kar navaja 54 % odstotkov sodelujočih) še vedno obstaja pozitivna naravnanost do zagona lastnega podjetja, slednje se je glede na leto prej povečalo za 6 odstotnih točk Po mnenju prof. dr. Mitje Ruzzierja na to vplivajo spremembe sistema, manjši delež pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in širša promocija podjetništva kot uspešne karierne poti. Slovenci imajo v primerjavi z mednarodnimi in evropskimi izsledki Amwayeve raziskave precej manjši strah pred lastnim poslom (razlika znaša kar 16 odstotnih točk). Ženske si težje predstavljajo, da bi res lahko začele svoj lastni posel kot moški, je pa delež takšnih žensk v enem letu narasel za 5 odstotnih točk. Kot največjo oviro navajajo finančne obveznosti (34 odstotkov), gospodarske razmere (20 odstotkov), pravne posledice (18 odstotkov), osebno razočaranje, grožnja brezposlenosti in odgovornost (11 odstotkov).

 

Največja motivacija za podjetništvo je osebno zadovoljstvo (61 %), neodvisnost od delodajalca (53 %), vrnitev na trg dela oz. alternativa breposelnosti (47 %) in možnost sekundarnega prihodka (46 %). Na naklonjenost k samozaposlitvi učinkujejo tudi omejene možnosti zaposlitve, dojemanje podjetnikov kot vzornikov družbe ter pozitiven trend odnosa do podjetništva. Odločilni dejavniki, ki navsezadnje spodbujajo podjetništvo v Sloveniji, so zagotovo podjetja v zasebni lasti, saj z inovativno in izvozno usmeritvijo ponujajo tudi največ zaposlitvenih možnosti. Prav tako k omenjenemu pripomorejo številni ukrepi podpore ter spodbujanja start-upov in uspešnih ustanovitev podjetij, še posebej slednje pomembno vpliva na razmišljanje slovenske mladine.

 

Navedeni dejavniki doprinesejo k nadpovprečno pozitivnem odnosu Slovencev do podjetništva, kar izraža 83 odstotkov sodelujočih, med slednjimi je kar 91 odstotkov mladih. Na to zagotovo vpliva počasno okrevanje gospodarstva in rast mednarodne konkurenčnosti tržno usmerjenih, inovativnih podjetij v zasebni lasti. Razvoj slednjih v projektno delo ali start-up podjetja najbolj pritegne nadarjene, mlade in izobražene posameznike, ki v podjetništu v največji meri iščejo samoizpolnitev oziroma možnost uresničitve lastnih idej. V primerjavi z evropskimi rezultati Amwayeve raziskave je delež Slovencev, ki v podjetniški praksi iščejo samoizpolnitev višji za kar 18 odstotnih točk. Ravno na tem mestu se zato pojavlja vprašanje, kam izginja podjetniški potencial, ki je po raziskavi sodeč vsekakor prisoten med Slovenci.

 

Podjetje Amway vsako leto opravlja globalno raziskavo, v kateri raziskuje odnos do podjetništva v posameznih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Raziskava je bila opravljena in predstavljena v sodelovanju s prof. dr. Mitjo Ruzzierjem, znanstvenim raziskovalcem in predstojnikom katedre za podjetništvo na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem ter Gašperjem Stanovnikom, predstavnikom podjetja GFK Slovenija. Raziskava na podlagi reprezentativnega vzorca razkriva podjetniški duh interpretiran s pomočjo specifičnih demografskih podatkov prebivalstva.

 

 

***

 

O Amwayevem poročilu o podjetništvu po svetu (AGER):

Amway je poročilo AGER za leto 2015 pripravil v sodelovanju z vodjo oddelka za strategijo in organizacijo na Tehniški univerzi v Münchnu (Technische Universität München), Nemčija. Terensko delo je opravil Gesellschaft für Konsumforschung v Nürnbergu v obdobju od maja do avgusta 2015. Letošnje poročilo zajema 44 držav z 49.775 anketiranci, starimi 14–99. Ključne ugotovitve poročila AGER so na voljo znanstveni skupnosti, ki vključuje 44 akademskih svetovalcev AGER po vsem svetu, evropske in nacionalne možganske truste, nevladne organizacije, akademske in javne institucije, prav tako pa politične svetovalce.

Sodelujoče evropske države so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

V Sloveniji je bila raziskava izvedena na reprezentativni ciljni skupini – 1006 moških in žensk nad 15 letom starosti – v obdobju med 19. majem in 5. junijem 2015.

Več informacij najdete na: https://www.amwayentrepreneurshipreport.tum.de/index.php?id=5&L=1

 

O družbi AMWAY

Amway je eno največjih svetovnih podjetij za direktno prodajo. Ustanovljeno je bilo leta 1959 v Adi, Združenih državah Amerike, danes pa deluje v več kot 100 državah in teritorijih po vsem svetu in je v letu 2015 ustvarilo 9.5 milijarde USD prihodkov. Amway ponuja več kot 450 izdelkov s področja lepote, dobrega počutja in nege doma. Amwayev program blagovnih znamk vključuje prehranska dopolnila znamke NUTRILITE™, kozmetične izdelke znamk ARTISTRY™  ter izdelke za čiščenje doma Amway Home™.

http://www.amway.si/.

 

 

 

Dodaj komentar

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia