Slovenia SVN  

rss

  • rss
Poročilo AGER

OSNOVNI PODATKI
POROČILO DRUŽBE AMWAY O GLOBALNEM PODJETNIŠTVU
• V svoji sedmi letni izdaji je družba Amway objavila poročilo Amway Global Entrepreneurship Report (AGER) v partnerstvu s prof. dr. Isabell M. Welpe, predsednico za strategijo in organizacijo Šole za menedžment, z nemške tehnične univerze Technische Universität München.
• AGER anketira reprezentativno ciljno skupino anketirancev iz vsake sodelujoče države. To globalno tržno raziskavo izvaja društvo »Gesellschaft für Konsumforschung« (GfK) iz Nürnberga v Nemčiji.
• Anketa zbira in primerja podatke o rednih in vsakoletno spreminjajočih se osrednjih temah, ki zadevajo podjetništvo, s končnim ciljem spodbuditi globalno razpravo o podjetništvu ter izboljšati ozaveščenost o vlogi, ki jo imajo podjetniki v gospodarstvih.
USMERJENOST IN SESTAVA ANKETE
• Letošnji AGER ima naslov Podjetništvo v spreminjajočem se delovnem okolju in se poglablja v tekoči razvoj delovnih okolij v sodelujočih državah.
• Ta pristop je tako drugačen od tistih iz predhodnih študij, saj so le-te opazovale samozaposlitev predvsem z vidika strukturnih tem (npr. podjetniška izobrazba, sodoben trg dela) ali kulture. Poudarek poročila AGER 2016 je bil iz širše perspektive prestavljen na specifičen trend.
• Raziskava ocenjuje te trende v okviru našega delovnega okolja tako, da anketirance povprašuje, ali menijo, da bo samozaposlitev bolj verjetna možnost čez pet let, ter ali bi jim bilo prijetneje iskati in pridobivati stranke v okviru samozaposlitve – kar je ključna veščina pri podjetnikih.
• Poročilo AGER 2016 preučuje samozaposlitev kot posebno obliko podjetništva. Da je bila razlika med zaposlitvijo in samozaposlitvijo bolj izpostavljena, so anketiranci, preden so odgovorili na obe vprašanji, prejeli opredelitev pojma samozaposlitev. Ta opredelitev razširja pomen pojma podjetništva, ki se je uporabljal v zadnjih treh letih.
o Podjetništvo je opredeljeno kot ustanovitev podjetja ter zagotavljanje izdelka ali storitve strankam.
o Samozaposlitev je opredeljena, kot sledi: medtem ko zaposlena oseba prejema redno plačo od enega podjetja, mora samozaposleno osebo plačati stranka sama neposredno.
Samozaposlene osebe služijo tako, da same iščejo in pridobivajo stranke, ki jim bodo prodale izdelke ali zagotovile storitve.
• Letošnja raziskava vključuje Amwayev indeks podjetniškega duha (AESI), ki je bil prvič predstavljen leta 2015 in temelji na treh vidikih: 1. zaželenost, 2. izvedljivost in 3. trdnost glede na družbene pritiske.
PROFIL ANKETIRANCEV
• Leta 2016 se je anketa o podjetništvu izvajala v 45 državah. Vzorec obsega skoraj 51.000 moških in žensk v starosti 14–99 let iz 45 držav – to je največja skupina do sedaj.
• Poročilo je bilo prvič izdano leta 2010 z naslovom Evropsko poročilo družbe Amway o podjetništvu.
• Leta 2013 je bilo poročilo razširjeno in je obsegalo 24 držav, temu pa sta sledili dve poročili: leta 2014, ki je obsegalo 38 trgov, in leta 2015, ki je obsegalo 44 trgov.
• Leta 2015 je bila osrednja tema poročila Razvijanje podjetniškega duha in se je osredotočala na podjetniško kulturo.
ZAKAJ DRUŽBA AMWAY IZVAJA TO ANKETO
• Poročilo AGER zagotavlja podatke o odnosu ljudi do podjetništva, ki so izjemni glede na širino in pravilnost.
• Družba Amway deli to znanje z namenom ustvariti razpravo s partnerji iz politike, poslovnega sveta, sveta znanosti in družbe.
• S temi poročili družba Amway nadalje podpira oblikovalce politik pri ustvarjanju okvira za programe, ki spodbujajo podjetniški duh po vsem svetu.
• Družba Amway podpira mednarodno znanstveno skupnost tako, da podatke iz poročila deli s 45 znanstveniki iz znanstveno-svetovalnega odbora AGER ter vsemi zainteresiranimi ustanovami in javnostmi.

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia